Thứ sáu, 23/06/2017

Giải mã phiên hiệu đơn vị 559- Phần 1

author Admin 2015-04-11 09:50:00
Bộ Quốc phòng đã giải mã toàn bộ các đơn vị trên phạm vị toàn quân. Ban Biên tập đăng tải phần giải mã các đơn vị thuộc 559- Trường Sơn. Do dung lượng tài liệu lớn, chúng tôi sẽ đăng tải thành 10 phần. Do là bảng biểu nên chữ hơi nhỏ, mong bạn đọc thông cảm. Hội viên ...

 

PHIÊN HIỆU CÁC ĐƠN VỊ THUỘC 559- TRƯỜNG SƠN