Thứ sáu, 23/06/2017

Tìm người trong ảnh tư liệu Trường Sơn

author Admin 2017-04-17 03:50:00

TÌM ĐỒNG ĐỘI TRONG BỨC ẢNH TƯ LIỆU TRƯỜNG SƠN

     Thiếu tá Nguyễn Văn Thiệu, Trưởng Ban Liên lạc Truyền thống Sư đoàn 471 TP. Hồ Chí Minh và Miền Đông Nam Bộ mới gửi cho BBT bức ảnh các chiến sĩ gái một đơn vị Đường ống xăn dầu Trường Sơn do nghệ sĩ Vương Khánh Hồng chụp ở trước Sơn trước năm 1973.

     Đồng chí Thiệu muốn tìm hai chiến sĩ gái đường ống xăng dầu này. Đồng chí nào biết xin thông tin cho đồng chí Nguyễn Văn Thiệu, ĐT: 0908461047; email: 

BBT