Thứ tư, 28/06/2017

Tìm mộ Liệt sỹ Trần Văn Nha, tỉnh Phú Thọ

author Admin 2016-11-01 09:41:00

Liệt sỹ: Trần Văn Nha; sinh năm 1942; nguyên quán xã Tùng Khê, huyện Cẩm Khê, tỉnh Vĩnh Phú (cũ) nay là Phú Thọ; nhập ngũ 02/1964; đơn vị c11, d9, e39, f968, đoàn 559; cấp bậc thượng sĩ, tiểu đội trưởng; ngày hy sinh 17/06/1972; nơi hy sinh là Nà Phèng, Cè Đôn, có thể ở phía Nam Lào; có mẹ là Trịnh Thị Thoan và vợ là Hoàng Thị Ngung.

Đồng đội, hoặc ai biết thì thông tin cho gia đình theo địa chỉ trên.

                                                                                                  BAN BIÊN TẬP