Thứ tư, 28/06/2017

Nhờ Hội Trường Sơn giúp đỡ

author Admin 2016-08-03 02:01:00

                           

                                             Nhờ Hội Trường Sơn giúp đỡ

 

BBT trang Web nhận được bức thư này của CCB Thái Văn Đan.

 

 Em tên là Thái văn Đan, sinh ngày 10 tháng 6 năm 1966 , quê quán xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương tỉnh Nghệ An .

Em có việc này nhờ Hội Trường Sơn giúp đỡ:

Tháng 8 năm 1985 em nhập ngũ , sau 3 tháng huấn luyện tại Chi Lăng , Lạng Sơn thì chuyển quân đến biên giới Việt Lào và sau đó thì chuyển sang đất bạn Lào và thuộc đại đội 2 tiểu đoàn 35 trung đoàn 245  lữ đoàn 217 .

Đến tháng 8 năm 1988 , em được đơn vị cho xuất ngũ trở về địa phương . Khi đi qua nhà thì cán bộ cho xuống xe và dặn hôm sau lên huyện đội để nhận giấy tờ . Hôm sau em lên huyện đội thì cán bộ kêu đăng kí dự bị động viên và cấp cho 1 giấy khen thưởng của Ban Chính trị Lữ đoàn 217 và 1 phiếu cấp lương thực mà không có quyết định ra quân.

Nay em có nguyện vọng muốn được cộng nối thời gian công tác vào thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ chính sách của nhà nước nhưng khi em lên Bảo hiểm xã hội trình bày thì cần bộ giải quyết chính sách nói là phải có bản sao quyết định ra quân mới làm được.

Vậy hôm nay em viết thư này nhờ  Hội xem có cách nào chỉ giùm em để em bổ sung giấy tờ cho phù hợp với yêu cầu.Em xin chúc Ban lãnh đạo Hội Truờng Sơn luôn dồi dào sức khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống  .

                                                  Kính thư : Thái Văn  Đan

                                       (vuongkiet2007@yahoo.com ĐT:0911951184)

 

Kính gửi : CCB Thái Văn Đan. Ban Chính sách của Hội sẽ nghiên cứu và trả lời