Thứ bảy, 24/06/2017

Tim Liệt sỹ Nguyễn Đình Phiên

author Admin 2014-06-20 07:38:00

 Anh Nguyễn Đình Duyến, điện thoại 0917 966 555

Địa chỉ : TP Đông Hà- tỉnh Quản Trị

 

Tìm Liệt sỹ

- Họ tên Liệt sỹ: Nguyễn Đình Phiên

- Sinh 1937

- Đơn vị : Đoàn 565 c- Quân khu IV

- Chức vụ : Đại đội phó

-Hi sinh ngày 18/01/1967

- Nơi hi sinh: Salavan, nước CHDCND Lào

- Ai có thông tin gì về Liệt sỹ Phiên xin vui lòng liên hệ với anh Duyến theo điện thoại trên.

Xin chân thành cảm ơn!