Thứ bảy, 24/06/2017

Tìm Liệt sỹ Nguyễn Minh Châm

author Admin 2014-06-20 05:25:00

Người đăng tin: Nguyễn Hồng Quang- Liên Ninh- Thanh Trì, Hà Nội.

Điện thoại 098 3635458

 

Họ tên Liệt Sỹ : Nguyễn Minh Châm.

Sinh năm 1944.

Cấp bậc: Thượng sỹ

Đơn vị : D67-E11 Đoàn 559.

Quê quán: Liên Ninh- Thường Tín-  Hà Tây 

Hy sinh: Ngày 10-7-1972.

Nơi an táng: Ban đầu ở thôn Mai Lộc, Cam Lộc, Cam Lộ, Quảng Trị.

Ai biết thông tin gì về Liệt sĩ xin thông báo cho Nguyễn Hồng Quang ( Điện thoại 098 3635458) hoạc thông báo về cho Ban Biên tập hoitruongson.vn