Thứ tư, 28/06/2017

Tìm Liệt sĩ Lê Quý Ba

author Admin 2012-10-15 04:59:00

TÌM LIỆT SĨ LÊ QUÝ BA

Tôi là Lê Văn Năm, ĐT: 0913 212 822. Email: levannam1951@gmail.com

Tôi muốn tìm thông tin về phần mộ của anh ruột tôi là:

  • Liệt sĩ Lê Quý Ba, sinh năm 1945
  • Quê quán: Xóm 4, xã Nga Trường, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa.
  • Đơn vị: Tiểu đoàn B75 do ông Lê Văn Bảy làm tiểu đoàn trưởng.
  • Hy sinh: ngày 16/6/1968 tại xã Hàm Nghi, Huyện Lệ thủy, Quảng Bình (nay xã Hàm Nghi đã chia thành 2 xã).
  • Trong quyển sổ số 12 của Sở Lao động và Thương binh Xã hội Quảng Bình ghi đúng tên Liệt sĩ, quê quán, ngày và nơi hy sinh. Khi chuyển sang quyển số 19 thì viết là Lê Quang Ba, nhưng quê quán, ngày hy sinh, nơi hy sinh hoàn toàn giống như Liệt sĩ Lê Quý Ba. Vậy, hai người này là một. Gia đình đã tìm kiếm nhiều lần nhưng vẫn chưa tìm thấy mộ của anh tôi. Đồng chí nào có thông tin về Liệt sĩ Lê Quý Ba xin báo tin cho Lê Văn Năm theo số điện thoại và địa chỉ thư trên đây, tôi xin cảm tạ.