Thứ hai, 26/06/2017

Tìm liệt sĩ Nguyễn Trọng Bằng

author Admin 2012-09-18 10:14:00

TÌM THÔNG TIN LIỆT SĨ NGUYỄN TRỌNG BẰNG

Cháu là Nguyễn Trọng Huy, số điện thoại: 0962193288. Cháu muốn tìm thông tin về:

Liệt sĩ: NGUYỄN TRỌNG BẰNG
Cấp bậc: Hạ sỹ
Đơn vị: Đại đội 23, Tiểu đoàn 990, Binh trạm 12
Nguyên quán: Xóm Là, Khám Lạng, Lục Nam, Hà Bắc (nay là Bắc Giang)
Sinh: 1947

Nhập ngũ: 9-1965
Hy sinh: Ngày 27/4/1968
Tại chiến trường Miền Tây
Thi hài được mai táng tại: Nghĩa trang Đội phẫu thuật 1 Binh trạm 12, tại Km20, Đoàn 559.