Thứ sáu, 23/06/2017

Đại biểu Lê Đức Phán và Lò Xuân Inh

author Admin 2016-08-19 09:11:00

 

    Đại biểu Lê Đức Phán:

       

    Sinh ngày: 03 tháng 9 năm 1947.

    Quê quán: Hoằng Đức, Hoằng Hóa, Thanh Hóa.

    Chổ ở hiện nay: Phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa.

    Nhập ngũ: 4/1965.

    Đơn vị: Sư 472, Binh trạm 34.

    Xuất ngũ: 2/1998.

    Cấp bậc: Thượng tá, Ủy viên Thường trực Ủy ban kiểm tra Binh đoàn 12.

    Trưởng ban Vận động thành lập Ban Liên lạc bộ đội Trường Sơn tỉnh Thanh Hóa năm 1999. Tháng 7 năm 2012, Đại hội thành lập Hội Truyền thống Trường Sơn- Đường Hồ Chí Minh Việt Nam tỉnh Thanh Hóa được bầu là Chủ tịch Hội; là Ủy viên Ban Chấp hành TƯ. Hội.

     Đã vận động và chỉ đạo 24/27 huyện thị, thành phố thành lập Hội, 65 phường xã, thị trấn thành lập Hội cấp cơ sở. Tổng kết hoạt động 5 năm nhiệm kỳ 1 được TƯ. Hội đề nghi Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

 

   Đại biểu Lò Xuân Inh.

       

   Sinh ngày: 19 tháng 9 năm 1949.

   Quê quán: xã Tân Thành, Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

   Nhập ngũ: 1/1966 vào Trường Sơn tháng 9/1966, lái xe Binh trạm 33.

   Xuất ngũ: 1/5/1988 về địa phương tham gia cấp ủy thôn 10 năm, cấp ủy xã 17 năm, 12 năm làm Bí thư Đảng ủy xã, 13 làm Phó Chủ tich, Chủ tịch CCB xã.

   Năm 2011, là Trưởng ban Vận động thành lập Hội Truyền thống Trường Sơn huyện Thường Xuân. Tháng 9/2013, Đại hội thành lập Hội Trường Sơn huyện Thường Xuân là Chủ tịch, Ủy viên BCH Hội Trường Sơn tỉnh Thanh Hóa.

   Đã vận động chỉ đạo17/17 xã, thị trấn thành lập Hội cơ sở; tổng kết 5 năm hoạt động được đề nghị TƯ. Hội tặng Bằng khen.