Thứ tư, 28/06/2017

Đại biểu: Đại tá Nguyễn Quang Hạnh

author Admin 2016-08-19 08:58:00

Chân dung Đại biểu dự Đại hội II

 

                    ĐẠI TÁ NGUYỄN QUANG HẠNH   

 

Đại tá AHLLVTND Nguyễn Quang Hạnh, sinh năm 1941. Tháng 5/1965 người thanh niên công giáo Nguyễn Quang Hạnh nhập ngũ, là chiến sĩ lái xe thuộc D59, BT35, Sư đoàn 471 Trường Sơn. Do chiến công đặc biệt xuất sắc nên ngày 31/12/1973 anh được phong tặng danh hiệu AHLLVTND.

Từ một chiến sĩ lái xe trở thành một cán bộ cao cấp trong Quân đội, AH Nguyễn Quang Hạnh đều hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ được giao.

Năm 1996, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 17/Giám đốc Công ty 17 - Binh đoàn 12, Nguyễn Quang Hạnh được nghỉ hưu tại H2 phường Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội. Do hoàn cảnh gia đình, năm 2004 anh chuyển sinh hoạt về quê ở Hải Đường, Hải Hậu, Nam Định.

  Năm 2000, BLL Trung đoàn 17 thành lập, Đại tá AHLLVTND Nguyễn Quang Hạnh được bầu làm Trưởng ban và đảm nhiệm 16 năm liên tục từ đó đến nay.  

Ở quê hương, giáo dân Nguyễn Quang Hạnh được cử làm Tư vấn về công tác Tài chính xây dựng nông thôn mới. Tại Đại hội Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Nam Định lần thứ nhất năm 2012, Đại tá Nguyễn Quang Hạnh được bầu vào Ban Thường vụ. Năm 2014 được Hội Trường Sơn huyện Hải Hậu bầu làm Phó Chủ tịch, năm 2015 làm Chủ tịch. Đến nay huyện Hải Hậu có 27/35 xã thị trấn đã Đại hội. 8/35 xã còn lại đang làm thủ tục Đại hội để hoàn thành mục tiêu 100% các xã thành lập Hội…

Đại tá AH Nguyễn Quang Hạnh xứng đáng được cơ sở bầu là Đại biểu đi dự Đại hội Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam lần thứ II.

                                                         Tin, ảnh: Đoàn Danh Bình