Thứ hai, 26/06/2017

Tìm đồng đội ở Binh trạm 41.

author Admin 2014-12-19 08:43:00

Tôi là Lê Văn Phượng, trước năm1974 là chiến sĩ của Binh trạm 41- Đoàn 559, muốn tìm một người bạn nữ có tấm hình kèm theo. Tấm hình chụp ở Đông Hà năm 1974 trước khi chúng tôi chia tay để đi học. Ai biết người trong tấm hình là ai và đang sống ở đâu xin báo cho anh Lê văn Phượng theo địa chỉ Email : lephuongxhh@gmail.com hoặc gửi về Ban Biên tập hoi truongson.vn

 

Chân dung chụp ở Đông Hà năm 1974.