Thứ tư, 28/06/2017

Binh đoàn 12 với tuần lễ An toàn Vệ sinh lao động - Phòng chánh cháy nổ 2016

author Admin 2016-03-23 09:53:00

BINH ĐOÀN 12 VỚI TUẦN LỄ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

- PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ 2016

 

Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ-PCCN lần thứ 18 năm 2016. Sáng ngày 23/3/2016, tại Ban điều hành Khu công nghệ cao Hòa lạc, Binh đoàn 12 (Tổng công ty xây dựng Trường Sơn) đã tổ chức Lễ phát động thi đua và hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ lần thứ 18 năm 2016.

Theo báo cáo, Tổng công ty xây dựng Trường Sơn, có số lượng lớn  cán bộ, chiến sĩ, người lao động, làm việc thường xuyên phân tán, lưu động trên các công trình dự án, điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm, ngành nghề đa dạng… do vậy nguy cơ mất an toàn và khả năng xảy ra tai nạn lao động là rất lớn.

Thực hiện nghiêm túc các văn bản của Đảng, Nhà nước và quy định của pháp luật về VSATLĐ và PCCN, Tổng công ty Trường Sơn đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn trong công tác này; các Công ty, Xí nghiệp, ban điều hành dự án đã quan tâm chú trọng việc đầu tư trong công tác ATVSLĐ và PCCN, chính vì vậy, điều kiện, môi trường làm việc của người lao động đã được cải thiện, đã giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Phát động thi đua hưởng ứng tuần lễ quốc gia về VSATLĐ - PCCN tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hữu Quế - Ủy viên Thường vụ, Phó Tổng giám đốc nhấn mạnh TCT xây dựng Trường Sơn trong thời gian qua luôn coi trọng công tác ATVSLĐ-PCCN , coi đó  là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu nhằm bảo đảm chế độ chính sách, điều kiện làm việc tốt nhất cho người lao động. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ, nhân viên, người lao động tiếp tục cố gắng nỗ lực hơn nữa để trong quá trình sản xuất, thi công đảm bảo ATVSLĐ - PCCN, hạn chế tối đa để tai nạn lao động, đặc biệt là tai nạn lao động gây chết người./.

                                                                                                              Trường Sơn

 

 

Quang cảnh Lễ mít tinh.

 

Ký kết thi đua hưởng ứng tuần lễ An toàn - Vệ sinh Lao động - Phòng tránh cháy nổ.

 

 

Lao động an toàn được triển khai trên các công trình của Binh đoàn.