Thứ sáu, 23/06/2017

Xác định thêm một "siêu Trái đất" với tiềm năng cực kỳ lớn xuất hiện sự sống

author Admin 2017-05-31 03:10:00

 

Xác định thêm một "siêu Trái đất" với tiềm năng cực kỳ lớn xuất hiện sự sống

 

                                                         Nguồn:Báo Điện tử Tri Thức Trẻ

 

"Siêu Trái đất" này được đánh giá là có tiềm năng cực kỳ lớn, dù... ở cách chúng ta hơi xa