Thứ bảy, 24/06/2017

Loài người có nguồn gốc từ vũ trụ

author Admin 2017-05-30 10:51:00

 

          Loài người có nguồn gốc từ vũ trụ

 

                                                            Nguồn:Báo Điện tử

 

Nhóm chuyên gia ở Đại học Cardiff (Anh) do giáo sư Chandra Wickramasinghe đứng đầu trong quá trình nghiên cứu đã đi đến kết luận rằng loài người có nguồn gốc ngoài Trái đất và thuộc về chi người ngoài hành tinh.