Thứ hai, 26/06/2017

Tăng lương: Tin mới nhất

author Admin 2013-06-26 05:29:00

Tăng lương: Những thông tin mới nhất

 QĐND - Theo quy định của Bộ luật Lao động (sửa đổi), mức lương tối thiểu sẽ phải bảo đảm nhu cầu sống tối thiểu của người lao động. Để thực hiện mục tiêu này, Chính phủ đang giao các cơ quan chức năng nghiên cứu lộ trình tăng lương và cải cách tiền lương. Trước mắt, sẽ tăng lương với đối tượng cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang từ 1-7-2013.

Cân nhắc lộ trình tăng lương tối thiểu

Theo quy định của Bộ luật Lao động (sửa đổi), có hiệu lực thi hành từ ngày 1-5-2013 thì tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận. Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Mức lương của người lao động không được thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định. “Mức lương tối thiểu là mức thấp nhất trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất, trong điều kiện lao động bình thường và phải bảo đảm nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ”.