Thứ hai, 26/06/2017

Tiếp nhận tặng phẩm

author Admin 2014-09-03 11:25:00

Ngày 17/1/2012, đồng chí Lê Thị Phương Thảo (thứ 2 bên phải), được sự uỷ quyền của

Tập đoàn KAT GROUP đã trao tặng phẩm Trống đồng Ngọc Lũ cho Hội Truyền thống

Trường Sơn - Đường hồ Chí Minh Việt Nam. Thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội tiếp nhận

và trân trọng cảm ơn tình cảm mà KAT đã dành cho Hội.

Ảnh: Trần Văn Phúc