Thứ hai, 26/06/2017

Danh sách BCH Danh dự Hội Truyền thống Trường Sơn

author Admin 2014-09-08 02:38:00

                 ỦY VIÊN DANH DỰ BAN CHẤP HÀNH HỘI

 

                     - Chủ tịch Danh dự: Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, nguyên UV BCT,

                                    nguyên Phó chủ tịch HĐBT (nay là Chính phủ),

                    nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn.

                              19 đồng chí Ủy viên Danh dự Ban Chấp hành:

              1. Đ/c Tô Huy Rứa:  Ủy viên Bộ Chính trị - Trưởng ban Tổ chức Trung ương

                                                  Cựu TNXP Trường Sơn.

              2. Đ/c Ngô Văn Dụ:  Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TW

                                                  Nguyên Trưởng ban Kế hoạch F471 TS

              3. Đ/c Trần Văn Tuấn:  Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng –

                                                       Nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

              4. Đ/c Lê Ngọc Hoàn:  Nguyên Bộ trưởng Bộ GTVT

                                                    Nguyên Đoàn trưởng Đoàn 67 TNXP Trường Sơn.

             5. Đ/c Nguyễn Văn Lợi: Nguyên UVTƯ Đảng – Nguyên Bí thư Tỉnh ủy  Thanh Hóa

                                                    Nguyên cán bộ BT 9 Trường Sơn.

              6. Đ/c Hoàng Xuân Lộc: Nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Yên Bái, cựu TNXP Trường Sơn.

              7. Đ/c Nguyễn Tường Lân: Nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT

                                                            Nguyên Phó Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn.

              8. Thiếu tướng Bùi Đức Tạm: Nguyên Phó Chính ủy BTL Trường Sơn.

              9. Thiếu tướng Lương Sĩ Nhung: Nguyên Tư lệnh Binh đoàn 12 Bộ Quốc Phòng.

             10. Thiếu tướng Đào Văn Tân:  Chính ủy Binh đoàn 12 Bộ Quốc Phòng.

             11. Thiếu tướng  Đỗ Giang Nam:   Tư lệnh Binh đoàn 12

             12. Đ/c Nguyễn Trọng Hỷ: Nguyên Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL,

                                                          Nguyên Chủ tịch VFF, Nguyên trợ lý tác chiến  pháo binh

             13. Thiếu tướng Nguyễn Xuân Sang:  Anh hùng LLVT nhân dân – Anh hùng Lao động

                                                    Nguyên Tư lệnh Binh đoàn 15 BQP.

             14. Đ/c Phan Văn Quý: Anh hùng LLVTND – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn

                                                     Thái  Bình Dương, Nguyên chiến sỹ lái xe TS.

              15. Đ/c Lê Văn Kiểm: Anh hùng Lao động – Chủ tịch HĐQT

                                                    Tập đoàn Sân Golf  Long Thành.

              16. Đại tá Nguyễn Đăng Giáp: Anh hùng Lao động – Tổng giám đốc

                                                     Tổng C.Ty 36 Bộ Quốc Phòng, Nguyên chiến sỹ lái xe TS

              17. Đ/c Nguyễn Đình Trường: Anh hùng Lao động - Chủ tịch HĐQT Công ty may

                                                     Việt Tiến, Nguyên cán bộ công binh TS.

                18. Đại tá Trần Thế Tuyển: Nguyên Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng

                                                    Nguyên Trưởng Ban Chương trình nghĩa tình

 Trường Sơn Báo Sài Gòn Giải phóng.

                19. Đ/c Nguyến Tấn Phong:  Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng.

 

   

 

BAN KIỂM TRA

1.  Thái Sầm

    Uỷ viên Ban Thường vụ

      

          Trưởng ban

 

2. Nguyễn Như Ới

           Uỷ viên BCH

            Uỷ viên

 

3. Nguyễn Văn Tạo

            Uỷ viên BCH

            Uỷ viên

 

4. Đồng Thị Mai

           Uỷ viên BCH

            Uỷ viên

 

5. Nguyễn Doãn Thanh

            Uỷ viên BCH

           Uỷ viên

 

 

 

 

 

CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG HỘI

 

 

1- VĂN PHÒNG

 

 

 

Đại tá Trần Văn Phúc

Uỷ viên Ban Thường vụ

Chánh Văn phòng

Đại tá Đoàn Thanh Bình

Uỷ viên BCH

Phó Chánh Văn phòng

Thiếu tá Tạ Thị Rơi

 

Nhân viên

 

2. BAN TỔ CHỨC

 

 

 

Đại tá Nguyễn Văn Ninh

Uỷ viên Ban Thường vụ

Trưởng ban

Thượng tá Đặng Văn Sơn

Uỷ viên BCH

Phó Trưởng ban

 

3. BAN CHÍNH SÁCH

 

 

 

Đại tá Thái Khắc Thế

Uỷ viên thường vụ

Trưởng ban

Đại tá Đậu Xuân Tường

Uỷ viên BCH

Phó Trưởng ban

Đại tá Đàm Văn Hoàn

 

Phó Trưởng ban

 

4. BAN TUYÊN TRUYỀN – THI ĐUA

 

Đại tá Phạm Hoa

   Uỷ viên Ban Thường vụ

          Trưởng ban

Trung úy, Nhà báo Phạm Thành Long

   Uỷ viên Ban Thường vụ

      Phó Trưởng ban

 

5. BAN TRUYỀN THỐNG

 LỊCH SỬ

 

 

 

Thiếu tướng Nguyễn Bá Tòng

             Phó Chủ tịch

          Trưởng ban

         Đại tá Hoàng Ngọc Châu

   Uỷ viên Ban Thường vụ

       Phó Trưởng ban

          Đại tá Vũ Trình Tường

          Uỷ viên BCH

 

       Phó Trưởng ban

 

 

6. BAN VẬN ĐỘNG TÀI TRƠ

 

 

 

Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Đạt

Uỷ viên Ban Thường vụ

Trưởng ban

Đại tá Nguyễn Văn Mức

Uỷ viên BCH

Phó Trưởng ban

Thượng úy Lê Hồng Huân

Uỷ viên BCH

Phó Trưởng ban

 

7. BAN TÀI CHÍNH

 

 

 

Đại tá Nguyễn Ngọc Quỳnh

Uỷ viên Ban Thường vụ

Trưởng ban

Đại tá Nguyễn Gia Cam

 

Phó Trưởng ban Kiêm Kế toán trưởng

Đại úy Đặng Thị Hoa

 

Cán bộ

 

8. BAN CÔNG TÁC NỮ

 

Tiến sĩ Lê Thị Phương Thảo

Phó Chủ tịch

Trưởng ban

Ngô Thị Tuyết

Uỷ viên Ban Thường vụ

Phó Trưởng ban

Đồng Thị Mai

Uỷ viên BCH

Phó Trưởng ban