Thứ bảy, 24/06/2017

Báo cáo Sơ kết nhắn tin

author Admin 2017-04-28 10:03:00

  HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

             Số: 45 / CV-TWH                             Hà Nội, ngày 28 tháng 4  năm 2017

 

                                                                       BÁO CÁO SƠ KẾT

NHẮN TIN " TRI ÂN CHIẾN SỸ TRƯỜNG SƠN"

ĐỢT 1 - TỪ 1/12/ 2016 ĐẾN 31/1/2017

       

      Thực hiện chủ trương của Trung ương Hội, sự chỉ đạo trực tiếp của Thường trực, các cơ quan đã tích cực, chủ động phối hợp triển khai đợt nhắn tin đầu tiên. Được sự giúp đỡ của Cổng nhắn tin nhân đạo quốc gia 1400, Hội chữ thập đỏ Việt Nam và Trung tâm truyền thông của Hội Da Cam, đợt nhắn tin với chủ đề " Tri ân chiến sỹ Trường Sơn " thực hiện từ ngày 2/12/2016 đến ngày 31/1/2017 đã kết thúc đúng chương trình kế hoạch đề ra.

     I. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI

     1. Chủ trương:

      Trung ương Hội đã có chủ trương xin mở cổng nhắn tin  để vận động gây Quỹ Nghĩa tình Trường Sơn để hỗ trợ cho các hoạt động tình nghĩa từ mấy năm nay. Thường trực TW Hội đã phân công cụ thể, thường xuyên chỉ đạo triển khai. Đã thành lập tổ công tác để xây dựng đề án thành lập " Quỹ nghĩa tình Trường Sơn " và mở Cổng nhắn tin  " Tri ân chiến sỹ Trường Sơn ".

     2. Tìm hiểu:

    - Tổ công tác đã tìm hiểu các hội, các tổ chức có liên quan như Hội Da Cam, Hội Chữ Thập Đỏ, Quỹ Trái Tim Vàng đặc biệt là Cổng nhắn tin nhân đạo quốc gia 1400, được các cơ quan ủng hộ, hường dẫn, giúp đỡ để triển khai.

    - Qua hướng dẫn của cán bộ phụ trách cổng nhắn tin 1400 và tư vấn của cán bộ Trung tâm truyền thông Hội Da Cam, đã kết hợp đưa ra 3 hình thức ủng hộ: Nhắn tin qua mạng; Ủng hộ bằng tiền mặt;  Ủng hộ qua tài khoản.  Hình thức nhắn tin qua mạng có thời hạn 60 ngày, ủng hộ tiền mặt và chuyển khoản không hạn chế thời gian.

     3. Xin phép mở cổng nhắn tin:

      Đã tích cực chủ động làm hồ sơ, đề nghị thành lập " Quỹ nghĩa tình Trường Sơn ". Tuy vậy còn nhiều vướng mắc kéo dài chưa thành công nên làm chậm thời gian nhắn tin theo dự kiến. Đã nhờ quỹ Trái tim vàng nhưng không đạt yêu cầu của quỹ xã hội, phải chuyển sang mượn quỹ của Hội chữ thập đỏ để triển khai.

     4. Công tác truyền thông.

   - Đã làm việc với Tổng công ty viễn thông Quân đội nhờ gửi tin nhắn 2 lần đến 6 triệu thuê bao.

 - Đã gửi công văn tới nhà mạng Mobaiphon và Vinaphon nhờ giúp đỡ thông báo tới các thuê bao.

  - Đã làm việc với các cơ quan đơn vị để đề nghị ủng hộ và tuyên truyền trong việc nhắn tin như: Binh Đoàn 12, Bộ GTVT, Trường Đại hoc GTVT, Bộ tư lênh Công binh, Tổng cục kỹ thuật, Học viện Chính Trị, một số đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài quân đội.

  - Đã tổ chức họp báo tuyên truyền cho đợt nhắn tin với các đại biểu của TW Hội và một số đại biểu của các Hội cơ sở khu vực phía Bắc, các đơn vị trực thuộc TW Hội, các phóng viên báo đài dự để đưa tin. Trong đó đã tổ chức ủng hộ trực tiếp thu được gần 50 triệu đồng.

   - Đã có công văn chỉ đạo các cấp Hội tuyên truyền vận động hội viên và tuyên truyền cho người thân và nhân dân địa phương tham gia. Sau một tháng kết quả còn hạn chế đã có công văn thông báo chỉ đạo tiếp theo. Thường trực TW Hội đã điện thoại trực tiếp đến chủ tịch Hội các tỉnh để chỉ đạo cụ thể.

  - Cơ quan TW Hội đã có công văn hướng dẫn cách nhắn tin, ủng hộ. Do một số nơi chưa hiểu rõ cách nhắn tin nên tổ công tác đã tiếp tục có  hướng dẫn bổ xung và trực tiếp hướng dẫn qua điện thoại với những nơi còn vướng mắc.

   5. Công tác triển khai:

      - Cán bộ cơ quan TW Hội đã tích cực hưởng ứng và vận động người thân tham gia ủng hộ chương trình nhắn tin với hai hình thức nhắn tin và ủng hộ bằng tiền mặt.

     - Nhiều Hội cấp tỉnh và đơn vị truyền thống đã triển khai cả 3 hình thức ủng hộ Quỹ “Nghĩa tình Trường Sơn”, có những đơn vị đạt kết quả cao.

     II.   KẾT QUẢ

     1. Tin nhắn ( qua đầu số 1408):  3880 tin * 20.000 đ tin = 77,600,000 đồng.

     2. Ủng hộ qua tài khoản và tiền mặt:  351,538,000 đồng ( tính đến 28/ 4/2017 )

                Tổng: 429,138,000 đồng ( có phụ lục danh sách kèm theo ).

    3. Nhiều tập thể, cá nhân tích cực tham gia ủng hộ Quỹ và đạt kết quả tốt, điển hình :

     a ) Tập thể:   

    + Hội TS TP Hà Nội: 50, 370 triệu đồng;

   + Hội Trường Sơn tỉnh Quảng Bình: 30 triệu đồng

    + Công ty Thành An 86/ BĐ 11 : 20 triệu đồng;.

    + Quỹ Trái tim vàng VN: 2 triệu và 559 tin nhắn, tổng cộng 14 triệu đồng;

    + Hội TS TP Hồ Chí Minh 10 triệu đồng;

    + Hội Trường Sơn tỉnh Lào Cai 10 triệu đồng;

   + Hội Trường Sơn tỉnh Đắc Lắc 10 triệu đồng;

   + Hội Trường Sơn tỉnh Khánh Hòa 10 triệu đồng;

   + Hội  Nữ  chiến sỹ Trường Sơn 8,6 triệu đồng;

    + Hội Trường Sơn tỉnh Bình Dương: 8 triệu đồng;

    + Hội TS tỉnh Kon Tum 7 triệu đồng;

    + Lữ đoàn 239/ BCCB  6 triệu đồng;

    + Hội TS huyện Thạch Thất TP Hà Nội  5,8 triệu đồng;

    + Ban QLDA DK1/ BCCB 5 triệu đồng;

    + Các hội, đơn vị ủng hộ 5 triệu đồng trở lên: Hội TS tỉnh Phú Thọ, Nam Định; Học viện Chính Trị BQP, Hội TS Sư đoàn 472.

       b) Cá Nhân:  

   + Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Đạt uỷ viên thường vụ TW Hội ủng hộ 10 triệu đồng;

   + Thiếu tướng Hoàng Kiền - Phó chủ tịch Hội TSVN ủng hộ 10 triệu đồng;

   + Phạm Tiến Đặng – Hội TS Bình Thuận ủng hộ 5 triệu đồng;

     III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

     1. Về thành công:

      - Lần  đầu tiên được Cổng nhắn tin nhân đạo quốc gia đồng ý cho mở cổng nhắn tin gây quỹ " NGHĨA TÌNH TRƯỜNG SƠN ". Từ nay đã mở ra được một kênh vận động ủng hộ thông qua hình thức nhắn tin để tiếp tục tổ chức trong những năm tiếp theo, cùng đồng hành với quá trình hoạt động và phát triển của Hội Trường Sơn Việt Nam.

     - Đã thu được một khoản kinh phí ủng hộ 412 338 0000 đồng, tuy chưa đạt được mục tiêu đề ra nhưng cũng đã có kết quả ban đầu tạo diều kiện bổ sung nguồn kinh phí cho các hoạt động tình nghĩa do Trung ương Hội điều hành.

     - Qua đợt nhắn tin làm cho các Hội viên Trường Sơn nhận thức về tổ chức và hoạt động của Hội ngày càng đầy đủ hơn. Tổ chức, hoạt động của Hội Trường Sơn Việt Nam được tuyên truyền rộng rãi hơn đến các cấp, các ngành và nhân dân khắp mọi miền đất nước. Mở rộng mối quan hệ với các Hội và các tổ chức khác, tạo điều kiện cho Hội hoạt động ngày càng hiệu quả hơn. Uy tín và vị thế của Hội Trường Sơn Việt Nam được nâng lên.

     - Qua kết quả nhắn tin, có kinh nghiệm để tổ chức cho những đợt tiếp sau chặt chẽ và kết quả cao hơn.

      2. Về hạn chế:

       - Số lượng cá nhân và tập thể ủng hộ còn hạn chế ;

       - Số tổ chức Hội các cấp tham gia ủng hộ tỷ lệ còn thấp;

       - Số Hội viên Hội Trường Sơn trong toàn quốc tham gia nhắn tin, ủng hộ chương trình quá thấp.

       - Các đầu mối TW Hội có công văn đề nghị ủng hộ rất nhiều, nhưng kết quả tham gia, ủng hộ còn rất khiêm tốn.

       3. Nguyên nhân:

      a) Nguyên nhân thành công

      - Sự chỉ đạo thường xuyên của Thường trực TW Hội, tích cực chủ động triển khai của các cơ quan, trong đó tổ công tác tích cực, chủ động nêu cao trách nhiệm triển khai.

       - Sự giúp đỡ của Cổng nhắn tin nhân đạo quốc gia 1400, trực tiếp là chị Đỗ Thị Hoà, Trung tâm truyền thông Hội Da Cam trực tiếp là anh Nguyễn Huy Du, Hội chữ thập đỏ Việt Nam trực tiếp là anh Nguyễn Danh Thái, Quỹ trái tim vàng Việt Nam do Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Khôi chủ tịch.

       - Đưa ra 3 hình thức vận động ủng hộ bao gồm: tin nhắn, tiền mặt, chuyển khoản. Trong đó việc ủng hộ bằng tiền mặt và chuyển khoản không hạn chế về thời gian là rất phù hợp với thực tế và đạt kết quả thiết thực.

       b) Nguyên nhân hạn chế:

      - Nhận thức và tinh thần trách nhiệm của BCH nhiều cấp hội tỉnh, quận huyện, xã phường chưa cao, chưa tổ chức phổ biến vận động hội viên và các tổ chức, nhân dân địa phương tham gia.

    - Tinh thần trách nhiệm và sự tham gia của một số cán bộ, nhân viên cơ quan hội các cấp chưa cao.

      - Hiệu quả về sự giúp đỡ của các nhà mạng chủ yếu là Việttel chưa giệu quả.

     - Hội Trường Sơn Việt Nam là một Hội xã hội, có tư cách pháp nhân độc lập, phạm vi hoạt động trong toàn quốc, nhưng nhận thức của phần đông các cấp, các nghành từ Trung ương đến địa phương vẫn coi Hội Trường Sơn là một bộ phận của Hội cựu chiến binh Việt Nam, từ đó chưa tạo được sự đồng thuận, ủng hộ.

     - Hình ảnh, hoạt dộng của Hội Trường Sơn Việt Nam chưa có sự lan toả rộng rãi trong toàn quốc, do chúng ta mới thành lập 5 năm, mới ổn định vững chắc ở cấp trung ương, một số tỉnh, huyện, xã  nhưng chưa đồng đều, chưa có chiều sâu, có nơi uy tín thấp, mất đoàn kết không có tín nhiệm với cấp uỷ chính quyền và nhân dân địa phương , nên chưa tạo được sự ủng hộ đồng đều và chưa có hiệu quả cao.

   - Số lượng hội viên đông tới 30 vạn nhưng còn danh nghĩa nhiều, chưa có thông tin sâu rộng đến từng cá nhân, chủ yếu mới hoạt động ở cấp Ban chấp hành, Ban liên lạc, hội viên chưa biết hoặc biết nhưng còn thờ ơ, vào hội để mong có quyền lợi còn chiếm một tỷ lệ cao.

    - Số đông hội viên không có máy điện thoại di động, hoặc có nhưng không biết bấm nhắn tin.

     - Hình thức tổ chức họp báo còn khiêm tốn, chưa có truyền hình VTV nên mức độ tuyên truyền cũng hạn chế.

     - Sự ủng hộ của các nhà mạng hiệu quả thấp. Nhăn tin qua Viettel là chủ yếu nhưng kết quả cũng không đáng kể.

       4. Khen thưởng

      a) Thường Trực TW Hội nhiệt liệt biểu dương cơ quan TW Hội và Thường trực Hội các cấp, các đơn vị truyền thống, các hội viên đã tích cực tham gia đợt nhắn tin "Tri ân chiến sỹ Trường Sơn".

     b) Hội Trường Sơn Việt Nam tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt 1:

       Tập thể:   

        + Hội Trường Sơn Thành phố Hà Nội

        + Hội Trường Sơn tỉnh Quảng Bình

        + Ban công tác nữ

        + Hôi Trường Sơn huyện Thạch Thất TP Hà Nội

        +  Hội Trường Sơn huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ.

        Cá Nhân:  

       + Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Đạt uỷ viên thường vụ Hội TSVN ;

       + Thiếu tướng Hoàng Kiền - Phó chủ tịch Hội TSVN;

       + Phạm Tiến Đặng – Hội TS tỉnh Bình Thuận ;

     c)  Hội Trường Sơn Việt nam tặng Bằng vinh danh cho:

+  Công ty Thành An 96 / BĐ 11

       +   Quỹ trái tim vàng

    d) Cám ơn Cổng nhắn tin nhân đạo quốc gia 1400 và cá nhân chị Đỗ Thị Hoà, Trung tâm truyền thông của Hội Da Cam và cá nhân anh Nguyễn Huy Du, Hội Chữ Thạp Đỏ Việt Nam và cá nhân anh Đoàn Văn Thái.

   

       IV/ KẾ HOẠCH TIẾP THEO

       1. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động ủng hộ quỹ " Nghĩa tình Trường Sơn " đã phát động năm 2016; thời gian ủng hộ Quỹ tự 1/4/2017 đến 31/12/2017, hình thức ủng hộ: tiền mặt trực tiếp hoặc qua chuyển khoản.

        Thường trực TW Hội kêu gọi các hội viên Hội Trường Sơn Việt Nam trong toàn quốc tiếp tục tham gia và vận động người thân tham gia ủng hộ.

        Yêu cầu Thường trực Hội các cấp và BLL các đơn vị truyền thống tiếp tục chỉ đạo, động viên các Hội cấp dưới và hội viên tích cực tham gia ủng hộ quỹ " Tri ân chiến sỹ Trường Sơn ".

      2. Tiếp tục đề nghị Cổng nhắn tin nhân đạo quốc gia 1400 cho mở cổng nhắn tin       " Nghĩa tình Trường Sơn" mỗi năm một lần. Năm 2017 làm công tác chuẩn bị để năm 2018 xin mở đợt nhắn tin cho các hoạt động kỷ niệm 60 năm truyền thống của  Bộ đội Trường Sơn.

      3. Tiếp tục gửi hồ sơ xin lập Quý Nghĩa tình Trường Sơn. Trường hợp chưa được xin đề nghị Hội chữ thập đỏ tiếp tục cho mượn quỹ.

      4. Rút kinh nghiệm lần thứ nhất cần tiếp tục quán triệt phổ biến sâu rộng đến các cấp Hội, các Ban liên lạc và tới tất cả  các hội viên, hiểu về nhắn tin ủng hộ Quỹ NTTS và tích cực tham gia các hình thức ủng hộ quỹ.

      5. Tiếp tục mở rộng quan hệ với các hội, các cơ quan đơn vị tạo ra sự ủng hộ rông rãi lâu dài. Tiếp tục tạo mối quan hệ với các nhà mạng,  trọng tâm là Vietel.Tổ chức họp báo đẩy mạnh việc truyền thông hiệu quả hơn, kết hợp với chương trình giao lưu nghệ thuật.

      6. Thường trực BCH Hội TSVN yêu cầu cơ quan TW Hội và Thường trực BCH các Hội thành viên trực thuộc và BLL các đơn vị truyền thống tổ chức rút kinh nghiệm và tiếp tục triển khai giai đoạn 2 đạt kết quả thiết thực./.

     Nơi nhận:                                                                                KT. CHỦ TỊCH

-      Các uỷ viên Ban chấp hành                                             PHÓ CHỦ TỊCH

-      Các Ban cơ quan TW

-      Các Hội trực thuộc                                              Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn

-      Các Ban liên lạc

       -      Cổng nhắn tin 1400

       -      Quỹ Hội chữ thập đỏ,                                     

 

                   

 

 

(Ảnh minh họa)

 

 

DANH SÁCH ỦNG HỘ

QUỸ NGHĨA TÌNH TRƯỜNG SƠN ĐỢT I/2016

(Thống kê từ 01/12/2016 đến 28/4/2017)

 

TT

TẬP THỂ, CÁ NHÂN

 

TIỀN VNĐ

 

1

Thu từ nhắn tin qua 1408 (3.880 tin x 20.000 đ/tin):          

77,600,000

2

Hội Trường Sơn TP Hà Nội:                                                 

50,370,000

3

Hội Trường Sơn tỉnh Quảng Bình:                                       

30,000,000

4

Cán bộ cơ quan Trung ương Hội Trường Sơn VN:             

26,400,000

5

Công ty 86 - Thành An - Binh đoàn 11:                                            

20,000,000

6

Nguyễn Ngọc Khôi (Quỹ Trái tim Vàng Việt Nam):                             

12.000.000

7

Hội Trường Sơn tỉnh Lào Cai:                                              

10,000,000

8

Ban Liên lạc Tp Hồ Chí Minh:                                              

10,000,000

9

Hội Trường Sơn tỉnh Đắc Lắc:                                             

10,000,000

10

Hội Trường Sơn tỉnh Khánh Hòa (tháng 4/ 2017):               

10.000.000

11

Thiếu tướng Hoàng Kiền, P.Chủ tịch Hội TS VN:                                 

10.000.000

12

Hội Trường Sơn tỉnh Đồng Nai (tháng 4/2017):                     

8.800.000

13

Hội Nữ Chiến sĩ Trường Sơn VN:                                                

8,600,000

14

Đại biểu khách mời dự họp báo 5/12/2016:                            

8.810.000

15

Hội Trường Sơn tỉnh Bình Dương:                                        

8,000,000

16

Hội Trường Sơn  tỉnh Kon Tum:                                             

7,000,000

17

Hội Trường Sơn huyện Lâm Thao (Phú Thọ):                      

6,000,000

18

Lữ đoàn 239 - BTL Công binh:                                               

6.000.000

19

Hội Trường Sơn Sư đoàn 472:                                              

5,000,000

20

Học viện Chính trị - BQP:                                                       

5.000.000

21

Ban QLDA DK1- Binh chủng Công binh:                                           

5,000,000

22

Hội Trường Sơn tỉnh Nghệ An (tháng 4/2017):                     

5.000.000

23

Phạm Tiến Đặng (Bình Thuận):                                            

5.000.000

24

Hội Trường Sơn Tỉnh Nam Định:                                           

5.000.000

25

Hội Trường Sơn tỉnh Phú Thọ:                                                

5,000,000

26

Hội Trường Sơn tỉnh Yên Bái:                                            

4,200,000

27

Hội Trường Sơn tỉnh Bắc Ninh:                                             

4,120,000

28

Hội Trường Sơn Sư đoàn 471:                                               

3,620,000

29

Hội Trường Sơn Sư đoàn 470:                                              

3,000,000

30

Hội Trường Sơn Sư đoàn 571:                                              

3,000,000

31

Hội Trường Sơn Ngành Chính Trị:                                         

3,000,000

32

Ban liên lạc Nghành Tài Chính:                                              

3,000,000

33

Hội Trường Sơn tỉnh Hà Tĩnh:                                               

3,000,000

34

Hội Trường Sơn Sư đoàn 473 (tháng 4/2017):                      

3.000.000

35

Lữ đoàn 229 - Bộ Tư lệnh Công binh:                                               

2,978,000

36

Ban Liên lạc tỉnh Tuyên Quang:                                             

2,400,000

37

Hội Ngành TM Vận chuyển:                                    

2,000,000

38

Ban liên lạc Trung đoàn 17 - Lữ đoàn 17:                              

2,000,000

 

39

Ban liên lạc Trung đoàn 35:                                                   

2,000,000

40

Quỹ Trái tim vàng VN:                                                                   

2.000.000

41

Hội Trường Sơn tỉnh Quảng Ngãi:                                         

2,000,000

42

BLL Văn phòng (tháng 4/2017):                                              

2.000.000

43

Phạm Đình Tài:                                                                       

2.000.000

44

Vũ Xuân Tâm (Quảng Ninh):                                                

2.000.000

45

Trương Công Bộ (BVĐK Lang Chánh):                                 

1.600.000

46

CLB Nghệ thuật Trường Sơn:                                                

1,500,000

47

Phạm Quốc Chiến:                                                                 

1.400.000

48

Hội Trường Sơn tỉnh Bắc Kạn:                                               

1,310,000

49

Ban liên lạc Khảo sát - Thiết kế:                                             

1,000,000

50

Ban liên lạc Tăng xích:                                                             

1,000,000

51

Trung tâm thăm chiến trường xưa:                                        

1,000,000

52

Ban liên lạc Trung đoàn 98:                                                   

1,000,000

53

Công ty Lũng Lô - BQP:                                                           

1,000,000

54

Công ty Thanh Bình - Hưng Yên:                                           

1.000.000

55

Ban liên lạc Binh trạm 12 :                                                     

1,000,000

56

Hội Trường Sơn Bộ Tham mưu:                                            

1,000,000

57

Ban liên lạc Thông tin:                                                            

1,000,000

58

Ban liên lạc Quân lực:                                                            

1,000,000

59

Ban Liên lạc nữ  E17 - Lữ đoàn 17 (tháng 4/2017):              

1.000.000

60

BLL Trung đoàn 1 Sư đoàn 391 (tháng 4/2017):                   

1.000.000

61

Lê Bá Thuần (Thanh Hóa)                                                    

1.000.000

62

Nguyễn Văn Khai:                                                                   

1.000.000

63

Ban liên lạc Nữ Lái xe Trường Sơn: