Thứ bảy, 24/06/2017

Hướng dẫn các hoạt động kỷ niệm 70 Ngày Thương binh Liệt sỹ 27-7-2017

author Admin 2017-03-21 04:53:00

HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM                  Độc lập – Tự do – hạnh phúc

             Số: 13  /BC-TWH                               Hà Nội, ngày  02  tháng 3 năm 2017

 

HƯỚNG   DẪN

Các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh,

Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017)

 

-         Căn cứ chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về

tăng cường chỉ đạo thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng. kế hoạch số 9799/KH-BQP ngày 7/10/2015 của Bộ Quốc phòng về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017).

 

          -  Căn cứ kế hoạch số 12/KH-TWH ngày 2/3/2017 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 ngày Thương binh Liệt sỹ. Trung ương Hội Trường Sơn hướng dẫn các Hội, Ban Liên lạc các tỉnh, thành, các đơn vị truyền thống thực hiện các nội dung sau đây:

 

1- Hội, Ban Liên lạc các tỉnh, thành phố báo cáo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chính quyền các cấp và các Hội, đoàn thể để phối hợp thực hiện các nội dung hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2017).

 

          2- Phối hợp với các địa phương, báo chí tuyên truyền về truyền thống đạo lý “uông nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, trân trọng biết ơn và chăm lo của Đảng, Nhà nước, toàn dân, toàn quân với người có công với cách mạng. Sự hy sinh cống hiến của Bộ đội Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

 

          3- Vận đồn hội viên sưu tầm các kỷ vật chiến tranh, hiến, tăng, cho bảo tàng Trường Sơn hoặc bảo tàng khu vực.

 

          4- Tổ chức thăm, tặng quà các gia đình Liệt sỹ, Anh hùng lực lượng vũ trang, trung tâm thương bệnh binh, thương binh, nạn nhân chất độc da cam, hội viên khó khăn do bệnh tật ốm đau dài ngày, tặng xây dựng “nhà tình nghĩa”.

 

          5- Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan liên quan đề xuất xem xét, giải quyết chính sách Liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, chất độc hóa học (theo chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 27/10/2013) của Thủ tướng Chính phủ về tổng rà soát chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, theo các công văn số 4836/CT-BLĐTBXH-MTQ liên tịch ngày 5/12/2013 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, công văn số 43/HD-CS ngày 9/5/2015 của Trung ương Hội thực hiện chính sách tồn đọng sau chiến tranh.

 

          6- Tổ chức thăm chiến trường xưa, dâng hương nghĩa trang Liệt sỹ Trường Sơn, nghĩa trang khu vực trọng điểm và trong địa phương.

 

          7- Hội, Ban Liên lạc các tỉnh, thành, các đơn vị, các ngành tích cực vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các hội viên có điều kiện ủng hộ về tài chính để thực hiện các nội dung trên.

          8- Thời gian thực hiện từ tháng 4/2017 đến tháng 7/2017

          Đây là cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước do đó các hội tỉnh, thành phố, đơn vị, căn cứ vào hướng dẫn và đặc điểm thuận lợi, khó khăn của Hội, Ban Liên lạc mình lập kế hoạch cụ thể, quan hệ chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, chính quyền, các hội liên quan phối hợp với tinh thần trách nhiệm cao nhất, có hiệu quả. Triển khai và báo cáo kết quả triển khai, kết quả thực hiện về Trung ương Hội

 

 

Nơi nhận:                                                                   KT. CHỦ TỊCH

-Các Ban, VP;                                                           PHÓ CHỦ TỊCH

- Hội, BLL T/thuộc.

-Lưu VP.

 

                                                                   Thiếu tướng Trần Danh Bích