Thứ hai, 26/06/2017

Hướng dẫn cấp học bổng Vừ A Dính

author Admin 2014-09-03 12:01:00

Hội Truyền thống Trường Sơn   Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Đường Hồ Chí Minh Việt Nam             Độc lập- Tự do- Hạnh phúc  

              Số: 20/HTT- CS                 Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2012

               Thông báo và hướng dẫn

               Về việc xét cấp học bổng

               Quỹ Vừ A  Dính năm 2012

Kính gửi:  Hội Truyền thống (Ban liên lạc Truyền thống) các địa phương và các đơn vị - trực thuộc TW Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam.

    Theo đề nghị của Hội Truyền thống Trường Sơn- Đường Hồ Chí Minh Việt Nam; Năm học 2011- 2012, Quỹ học bổng Vừa A Dính của Trưng ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục dành 100 (một trăm) suất học bổng để cấp cho các cháu học sinh, sinh viên là con em của Hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn- Đường Hồ Chí Minh Việt Nam.

    Để Hội Truyền thống, Ban liên lạc các tỉnh (thành phố) trực thuộc TW Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam triển khai thưc hiện nội dung trên đúng quy định. Ban Chấp hành TW Hội Truyền thống Trường Sơn- Đường Hồ Chí Minh Việt Nam, thông báo và hướng dẫn về việc cấp học bổng Quỹ Vừa A Dính năm học 2011- 2012 như sau:

    1)-  Số lượng và đối tượng đề nghị xét cấp học bổng:

    - Số lượng (theo phát hiện của các địa phương và các đơn vị).

    - Đối tượng đề nghị xét cấp học bổng: Là con cựu cán bộ, chiến sỹ (quân nhân), TNXP, đã từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên tuyến Đường Trường Sơn trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước; nay là Hội viên- Hội Truyền thống Trường Sơn- Đường Hồ Chí Minh Việt Nam (Ban liên lạc Bộ đội Trường Sơn- Đường Hồ Chí Minh) các tỉnh thành phố trực thuộc TW, hiện đang là học sinh (từ lớp 10 đến đại học).

    2)- Tiêu chuẩn đề nghị xét cấp học bổng:

    - Là học sinh, sinh viên có hạnh kiểm tốt, học lực đạt từ tiên tiến trở lên trong học kỳ I, năm học 2011-2012.

    - Ưu tiên các cháu là học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số, các cháu là cán bộ Đoàn, cán bộ Hội Thanh niên, Sinh viên xuất sắc; các cháu vừa đạt thành tích học tập vừa đạt thêm các danh hiệu khác từ cấp huyện, quận, (thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh) trở lên.

    - Các cháu học sinh, sinh viên đã được cấp học bổng Vừa A Dính năm học

2010- 2011, nếu tiếp tục đạt các tiêu chuẩn trên vẫn được xét cấp học bổng Vừa A Dính năm học 2011- 2012.

    - Học bổng bao gồm: Bằng chứng nhận do Nguyên Phó Chủ tịch Nước Trương Mỹ Hoa- Chủ tịch Quỹ Vừa A Dính ký; kèm theo học bổng bằng tiền mặt (học sinh, sinh viên cấp học nào sẽ nhận được giá trị tiền, theo quy định của Quỹ, in trực tiếp trên bằng chứng nhận của Quỹ).

 

       3)- Hồ sơ  đề nghị xét cấp học bổng:

       - Cá nhân xin được cấp học bổng tự viết “Bản tóm tắt thành tích học sinh được cấp Học bổng Vừa A Dính” (theo Mẫu 07/2012/ HB-VAD), có ý kiến xác nhận, ký tên và đóng dấu của Hiệu trưởng nhà trường, nơi học sinh, sinh viên đang học.

       - Hội TT Trường Sơn Đường Hồ Chí Minh (Ban liên lạc) cấp tỉnh (thành phố) trực thuộc TW Hội có văn bản đề nghị (kèm theo Mẫu 07/2012- Q.VAD; Mẫu 08/2012- Q.VAD).  

       4)- Thời hạn nhận hồ sơ, thời gian trao học bổng:

       - Thời hạn cuối nhận hồ sơ cấp học bổng Vừa A Dính là ngày 30/5/2012; sau thời điểm này không xem xét bất kỳ một trường hợp nào khác.

       - Từ ngày 15 đến ngày 25/7/2012 Ban Chính sách TW Hội Truyền thống Trường Sơn- Đường Hồ Chí Minh Việt Nam sẽ chuyển bằng chứng nhận và tiền học bổng về các địa phương, để tổ chức trao cho các cháu trong dịp kỹ niệm Cách mạng Tháng Tám và Ngày Quốc khánh 2/9/2012; hoặc trong dịp khai giảng năm học mới.                                      

              5- Trách nhiệm của các Hội TT (Ban liên lạc) cơ sở:

              - Xét chọn đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn, đủ số lượng, hồ sơ cần làm   

     theo đúng đủ như các mẫu biểu quy định.

- Tổ chức trao học bổng trang trọng, có gửi tin (và ảnh kèm theo) về TW Hội để tổng hợp báo cáo Quỹ Vừa A Dính cấp trên và phục vụ công tác truyên truyền.

    - Theo dõi kết quả học tập, rèn luyện, phấn đấu của các cháu đã được cấp học bổng Vừa A Dính những lần trước đây, phản ảnh về TW Hội để tổng hợp báo cáo Quỹ Vừa A Dính cấp trên.

- Hồ sơ xin gửi về địa chỉ: Hội Truyền thống Trường Sơn- Đường Hồ Chí Minh. Số 475- đường Nguyễn Trãi- quận Thanh Xuân - Hà Nội; Điện thoại:

 (04) 35528391; fax (04) 35528391; Email: hoitruongson@gmail.com

   - Nếu cần có thể liên hệ qua điện thoại với: Đ/c Đại tá Thái Khắc Thế- Trưởng Ban Chính sách- ĐT: 0913.288 026. Đ/c Đại tá Đàm Văn Hoàn- Phó Trưởng Ban Chính sách- ĐT: 0912.542494.

          Đề nghị các Hội (Ban LL) các tỉnh thành phố triển khai thực hện và báo cáo kết quả về TW Hội theo đúng thời gian quy định./.

 

Nơi nhận:                                                              KT. Chủ tịch

- Như trên;                                                    Phó Chủ tịch Thường trực

- Quỹ Vừa A Dính để BC;

- Thường trực TW Hội;

- Văn phòng TW hội;

- Lưu BCS

                                                                   Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn

 

 

 

Mẫu 1

 

 

 

Ảnh 4 x 6

     (2 c )