Thứ hai, 26/06/2017

Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 53 năm Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn

author Admin 2014-09-03 12:01:00

HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 ___________                                    ________________________

                Số: 21 /HTTTS                             Hà Nội, ngày 26 tháng 3  năm 2012

 

                             KẾ HOẠCH

Tổ chức kỷ niệm 53 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh

và thành lập bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 – 19/5/2012)

          Thiết thực kỷ niệm 53 năm Ngày truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh, lãnh đạo Hội chủ trương tổ chức đợt tuyên truyền và hoạt động như sau:

 

           I. MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA

          Ôn lại lịch sử hào hùng của các lực lượng bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, nhân dân 3 nước Việt – Lào – Cămpuchia trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Tôn vinh tinh thần đó đang được phát huy mạnh mẽ trên các mặt trận xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày hôm nay.

 

          II. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

 1.  Ở các Hội, Ban Liên lạc các tỉnh, đơn vị truyền thống:
 • Tổ chức sinh hoạt định kỳ hoặc đột xuất, thông báo tình hình quốc tế trong

nước và những nội dung liên quan đến truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh.

 • Tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ, kể chuyện kỷ niệm, kinh nghiệm lao

động  sản xuất vượt nghèo, qua đó động viên nhau sống khỏe, sống vui, sống có ích cho gia đình và xã hội.

- Tổ chức thăm hỏi những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, nhiễm chất độc da cam. Tùy theo điều kiện của cơ sở mà tiến hành tặng quà, quan tâm giúp đỡ nhau trong cuộc sống và lao động sản xuất.

 • Gắn kết Hội (Ban Liên lạc) với các đơn vị truyền thống của Binh đoàn 12

đang đứng chân trên địa bàn nhằm mở rộng, nâng cao chất lượng các hoạt động như mở quỹ khuyến học, tham quan, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao…

           Kỷ niệm 53 năm đợt này là năm lẻ nên TW Hội không tổ chức gặp mặt tập trung mà hoạt động giao lưu chủ yếu ở cơ sở.

 1. Cơ quan Trung ương Hội
 • Trước tháng 5 Hội có công văn đề nghị các Đài truyền hình Trung ương và

địa phương phát phim truyền thống về Trường Sơn, Đoàn 559, Binh đoàn 12 (quá khứ và hiện tại).

- Gửi công văn đến các báo tổ chức đợt bài tuyên truyền về truyền thống Trường Sơn trong kháng chiến chống Mỹ và công cuộc đổi mới.

 • Tổ chức một số bài viết nòng cốt cho các báo, các hội viên có điều kiện

chủ động viết bài về chủ đề liên quan đến ngày truyền thống.

 • Thăm hỏi lãnh đạo và một số đối tượng.

       III. Ở TRUNG ƯƠNG HỘI TỔ CHỨC GẶP MẶT TRUYỀN THỐNG

      1. Lễ dâng hương:

 • Lễ dâng hương sẽ được tổ chức trang trọng vào 9 giờ sáng ngày 19/5/2012

tại tượng đài Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh.

 • Thành phần lễ dâng hương gồm:

+ Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước - nguyên là chiến sỹ Trường Sơn;

+ Tư lệnh, Chính ủy, thủ trưởng các cơ quan Binh đoàn 12;

+ Đại biểu các Hội: Cựu Chiến binh, Naj nhân chất độc da cam, Hỗ trợ gia đình Liệt sỹ, Mặt trận Tổ quốc….

+ Đại biểu một số doanh nghiệp.

 1. Gặp mặt truyền thống và họp báo (có chương trình cụ thể riêng):

          IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

            -  Công tác tuyên truyền thực hiện từ đầu quý II trọng tâm trước ngày 19/5.

          - Lễ dâng hương và gặp mặt họp báo Trung ương Hội trực tiếp chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

          - Hội sẽ đề nghị Binh đoàn 12 phối hợp tham gia.

          - Sau khi thống nhất trong lãnh đạo, Hội sẽ có kế hoạch phân công cụ thể cho Văn phòng và các Ban.

 

    Nơi nhận:                                                       CHỦ TỊCH

- Các đầu mối;

- UV T/vụ + BCH;

- Lưu TĐ, VP.                                                                   

                                                                    Thiếu tướng Võ Sở