Thứ tư, 28/06/2017

Hướng dẫn thực hiện "Nhà nghĩa tình Trường Sơn"

author Admin 2014-09-03 12:00:00

HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           __________                                  _______________________

        Sô:17/HTS-CS                                 Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2012

                            HƯỚNG DẪN

     Thực hiện nhà tình nghĩa quỹ Nghĩa tình Trường Sơn

Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam phối hợp với báo Sài Gòn giải phóng và Bộ Tư lệnh Biên phòng, phát động đợt 2 chương trình Nghĩa tình Trường Sơn theo sáng kiến của báo Sài Gòn giải phóng nhằm tri ân “mãi mãi không quên Trường Sơn” đã thu được kết quả tốt đẹp. Ban Tổ chức chương trình  “Nghĩa tình Trường Sơn” thống nhất trích 400 suất nhà tình nghĩa, mỗi suất 45.000.000đ cho Hội Truyền thống Trường Sơn để hỗ trợ cho các đồng chí là Bộ đội, Thanh niên xung phong đã từng chiến đấu công tác ở Trường Sơn các thời kỳ mà đang gặp khó khăn về nhà ở. Thời gian thực hiện bắt đầu quý II năm 2012.

Để thực hiện kịp thời, chặt chẽ, thống nhất, đúng với mục đích ý nghĩa của chương trình và tình cảm của các nhà tài trợ. Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam hướng dẫn như sau:

 1. Nguyên tắc chung:
 • Giao cho Ban liên lạc, Hội các tỉnh thành chịu trách nhiệm trước TW

Hội phát hiện, thẩm định, lập hồ sơ đề nghị, Trung ương Hội tổng hợp báo cáo với Ban Tổ chức chương trỉnh Nghĩa tình Trường Sơn ra quyết định để thực hiện. Ban liên lạc, Hội các đơn vị Truyền thống trực thuộc phát hiện các thành viên của mình và hướng dẫn giới thiệu Hội, Ban liên lạc nơi cư trú tỉnh, thành phố trực thuộc để đăng ký và làm thủ tục đề nghị.

 • Sau khi Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh đã xem xét

báo cáo Ban Tổ chức chương trình Nghĩa tình Trường Sơn ra quyết định tên đích danh gửi về tỉnh, thành, và nhà tài trợ chuyển kinh phí trực tiếp về đối tượng thụ hưởng, Ban liên lạc Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh các tỉnh thành theo dõi phối hợp với chính quyền, các đoàn thể và đối tượng được hưởng để thực hiện.

 1. Chỉ tiêu, phân bổ và tiêu chí:
 • Cuộc vận động còn kéo dài và số lượng lớn nên yêu cầu lần này số lượng

không hạn chế. Các Ban liên lạc, Hội các tỉnh thành tập trung rà soát tổng thể của địa bàn mình có bao nhiêu trường hợp cần phải trợ cấp khó khăn, nhà ở thì hướng dẫn làm thủ tục hồ sơ tiếp tục lập danh sách báo cáo gửi về Trung ương Hội để lần lượt giải quyết. Trước mắt để thực hiện đầu tháng 3 yêu cầu hoàn thiện hồ sơ số đã báo cáo danh sách đề nghị để thực hiện trước.

 • Về tiêu chí: Là những cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên, thanh niên xung

phong đã tham gia chiến đấu công tác ở Trường Sơn các thời kỳ mà hiện tại có đất ở  nhưng chưa có nhà ở hoặc có nhà nhưng nhà tạm bợ, rách nát, bản thân không có điều kiện để tự làm nhà được.

 1. Thủ tục hồ sơ cần có:

-Có đơn đề nghị của đối tượng được thụ hưởng và có ảnh chụp đất ở, nhà ở.

 • Có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú.
 • Có ý kiến thẩm định đề nghị của Hội, Ban liên lạc truyền thống T.Sơn

Đường Hồ Chí Minh các tỉnh, thành

 1. Thời gian thực hiện
 • Theo chỉ đạo của Ban tổ chức chương trình nghĩa tình Trường Sơn là thời

gian thực hiện từ quý II trở đi. Số đã báo cáo danh sách, có hồ sơ sẽ thực hiện trong tháng 3, số đã báo cáo danh sách chưa có hồ sơ yêu cầu 20/3/2012 gửi về Trung ương Hội để trình duyệt đợt 1. Số còn lại trong tháng 3 cơ bản có báo cáo và hoàn thành hồ sơ để trình duyệt đợt 2.

 • Địa chỉ gửi bản báo cáo và hồ sơ: Trung ương Hội Truyền thống T.Sơn

Đường HCM Việt Nam tầng 6 số 475 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại và Fax: 043.5528.391 cần giải đáp : Thái Khắc Thế 0913.235.076.

 • Ngoài nhà tình nghĩa đề nghị phát hiện thêm các di tích lịch sử T. Sơn

cần phải có đầu tư để đề nghị xem xét.

Đây là sự kiện rất quý là điều kiện để hỗ trợ cho lực lượng cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh.

Đề nghị các Hội, Ban liên lạc trực thuộc cố gắng thực hiện nhanh gọn đúng chính xác tạo sự đoàn kết thống nhất cao, phát huy truyền thống của Bộ đội Trường Sơn

                                    KT. CHỦ TỊCH

                  PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

                   Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn