Thứ tư, 28/06/2017

Kết quả hoạt động Quý I và Chương trình hoạt động Quý II

author Admin 2014-09-03 11:59:00

HỘI TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             BAN THƯỜNG VỤ                                        __________________

        ________________        

                     Số: 19/ TWH                    Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2012

                              KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG QUÝ

   VÀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG QUÝ II/2012

        Ngày 16/3/2012 Ban Thường vụ đã họp để xem xét kết quả hoạt động quý I

                       và đề ra chương trình hoạt động quý II                                                 

          I/ Những kết quả chính đã thực hiện quý I/2012:

Thực hiện nhiệm vụ quý I có đặc điểm là: Văn phòng trụ sở Hội đã đi vào hoạt động ổn định, cán bộ nhân viên các Hội, BLL, cơ quan TW chủ động và trách nhiệm, căn cứ nhiệm vụ đề ra kết quả chính đạt được như sau:

1. Đã hoàn thiện tổ chức cơ quan ở TW, kiện toàn nhân sự các Ban, ban hành các quy chế hoạt động từ Ban Thường vụ, Thường trực, các Ban ở TW, các quy chế về Tài chính tài sản, hướng dẫn về khen thưởng, về chi tiêu thăm hỏi, ốm đau, hướng đẫn thực hiện Điều lệ Hội. Ban Thường vụ đã hướng dẫn các tỉnh tiến hành Đại hội thành lập Hội. Trong quý I có 6 tỉnh Đại hội là Phú Thọ, Bình Dương, Bắc Giang, Khánh Hòa, Bắc Ninh và Hải Dương (Đến nay có 8 tỉnh đã Đại hội gồm: H.Nội, L.Đồng, B.Dương, P.Thọ, B.Giang, K.Hòa, B.Ninh, và H.Dương).       

Nhiều Hội, BLL tổng kết, họp mặt tình nghĩa như Hội Hà Nội; Sư đoàn 472; 471; Ngành Chính trị; T201; Binh trạm 12; Câu lạc bộ Nghệ thuật T.Sơn; Bộ Tham mưu.  Một số BLL kiện toàn nhân sự và chuyển thành Hội như Sư đoàn 472, Ngành Chính trị, Bộ Tham mưu, Binh trạm 12, T201, Câu lạc bộ Nghệ thuật T.Sơn.

2. Hội đã lập và đưa trang Webstie: hoitruongson.vn đi vào hoạt động, đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền về Hội trên báo chí. Chuẩn bị in ấn văn kiện Đại hội xuất bản sách về tình đoàn kết bộ đội T.Sơn với bạn Lào. Lấy ý kiến đóng góp kịch bản phim Đường 20 quyết thắng.

Sưu tầm trên 20 đầu sách viết về T.Sơn; danh sách Bộ Tư lệnh T.Sơn giai đoạn 1959 -1975; thành tích của T.Sơn từ 1959 -1975 và Binh đoàn 12 từ 1976 đến nay; danh sách các anh hùng; danh sách các liệt sỹ (có mộ và chưa có mộ); các hình thức khen thưởng đối với tập thể, cá nhân... đưa vào trang Website lưu giữ và tuyên truyền. Lập phương án khảo sát, đề nghị tôn tạo cắm mốc một số di tích lịch sử.

3. Đã phối kết hợp khai thác kinh phí tài trợ giúp đỡ Hội viên khó khăn như:

- Tặng 40 nhà TN x 30 triệu = 1,2 tỷ từ quỹ Thiện Tâm Tập đoàn VINGOUP.

- Tết Nhâm Thìn từ nguồn MTTQVN tặng 50 suất x 300.000đ = 15 triệu.

        - Theo báo cáo tổng hợp năm 2011: Các tỉnh, BLL đã thăm hỏi, tặng quà gia đình khó khăn 1121 lượt = 409.308.000đ; Thương binh 307 đ/c = 117 triệu; Gia đình liệt sỹ 357 lần = 79,6 triệu; Tặng quỹ học bổng 78 cháu = 62,1 triệu; X.Dựng 151 nhà T.Nghĩa = 792 triệu; Giúp con H.viên chữa bệnh 19 cháu = 17,7 triệu (tiêu biểu có BLL Ninh Bình dịp tết khai thác tặng quà 152.500.000đ)

       Tham gia kiến nghị giải quyết chế độ Da cam, giúp đỡ tìm mộ liệt sỹ, TW Hội ký kết tham gia cùng Bộ Tư lệnh Biên phòng, Báo Sài Gòn Giải phóng thực hiện chương trình "Nghĩa tình Trường Sơn" giai đoạn 2 từ tháng 1/2012 đến 12/2013.

         4. Đã chỉ đạo Ban công tác nữ các cấp thực hiện đúng mối quan hệ công tác theo quy định, xác định rõ Ban công tác nữ trực thuộc tổ chức Hội cùng cấp; Thành lập Ban công tác nữ từ cấp huyện lên cấp tỉnh ở 2 tỉnh Quảng Ninh và Ninh Bình;

Phối hợp với Hội Cựu TNXP, Trung tâm dưỡng lão đến tỉnh Thái Bình, Hà Nam, Hải Dương đón 11 nữ và 1 nam là CCB Trường Sơn và TNXP cô đơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về Trung tâm dưỡng lão để nuôi dưỡng.

        - Dịp 8/3 và 20/10 tặng sổ tiết kiệm 3 triệu /sổ x 225 đ/c = 675 triệu

- Chương trình"Xuân ấm tình yêu thương" tặng 1 triệu x 225 đ/c = 225 triệu

- Cty xổ số kiến thiết Hòa Bình tặng quà tết 15 suất x 300.000đ = 4,5 triệu

5. Lãnh đạo TW Hội đã thăm và làm việc với Tổng cục Chính trị, TCCT đồng tình về sự thành lập và ủng hộ hoạt động của Hội.

        6. Hội đã tiến hành mở và đăng ký lại mẫu dấu, chữ ký của Chủ tài khoản tại Ngân hàng, mở sổ sách kế toán theo quy định của Pháp luật.

Đối chiếu với kế hoạch đề ra về cơ bản các cấp đã triển khai và thực hiện khá đều trên các mặt, bước đầu đã góp phần nâng vị thế của Hội tăng lên so với thời kỳ BLL. Thông qua hoạt động một số nơi làm tốt, chủ động như Văn phòng, Tổ chức, Ban Tuyên truyền thi đua, Ban công tác nữ và Ban Tài chính, một số tỉnh tích cực nên đã Đại hội được sớm có chất lượng, đạt được yêu cầu, có nơi điều kiện khó khăn xa xôi như Bắc Cạn đã có Quyết định đăng ký tháng 4/2012 Đại hội, tỉnh Hà Giang mới thành lập BLL đã liên hệ với TW Hội.

Tuy nhiên tồn tại còn bộc lộ là: Một số nơi chấp hành không nghiêm chế độ báo cáo. Tổ chức Đại hội có tỉnh làm còn lúng túng, đồng thuận chưa cao, nhân sự chuẩn bị chưa kỹ, có nơi chưa hiểu hết về Hội. Một số BLL ít hoạt động, việc nắm tình hình số lượng Hội viên và những Hội viên gặp nhiều khó khăn về đời sống, bệnh tật chưa chính xác. Các Ban ở TW chưa đề xuất thấu đáo công tác truyền thống; chính sách về liệt sỹ, da cam; vận động tài trợ thiếu chủ động nên một số việc còn hạn chế cần khắc phục để quý II hoạt động tốt hơn.

       II/ Nhiệm vụ chủ yếu quý II/2012:

       Hoạt động quý II vào thời điểm có nhiều việc như các tỉnh Đại hội, hoạt động kỷ niệm 53 năm ngày mở đường HCM ngày truyền thống bộ đội T.Sơn (19/5/1959-19/5/2012); xúc tiến chương trình N.Tình T.Sơn; hoạt động đối ngoại trong dịp kỷ niệm 50 năm đoàn kết Việt Lào.

       Thường vụ xác định những nhiệm vụ trọng tâm như sau:

  1. Tiếp tục chỉ đạo tiến hành Đại hội thành lập Hội ở các tỉnh thành phố và các đơn vị truyền thống. Từ những kết quả ở Đại hội một số địa phương, đơn vị cần nâng cao chất lượng của Đại hội đảm bảo việc thành lập Hội đúng nguyên tắc thủ tục và chất lượng. Đại hội phải tập hợp được lực lượng, những người tham gia BCH phải tiêu biểu cho những cán bộ chiến sỹ bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, cố gắng tập hợp những đồng chí có trình độ, có nhiệt tình biết đoàn kết. Về nội dung hết sức thiết thực, cụ thể phù hợp với từng địa phương, đơn vị tránh hình thức.

      2.  Về tổ chức hiện nay TW Hội đang trực tiếp quản lý 130 đầu mối, trong đó có 46 tỉnh TP và 84 đơn vị trực thuộc. Như vậy số lượng quá đông, có những đơn vị có thể chuyển giao cho các đơn vị lớn hơn và các địa phương trực tiếp quản lý để tinh giảm bớt tổ chức, thu gọn bớt đầu mối.

  3. Hoàn thành biên soạn xuất bản văn kiện Đại hội, sách viết về đoàn kết chiến

đấu Việt – Lào của bộ đội Trường Sơn và bạn Lào. Chỉ đạo hoạt động của trang Website (thông tin điện tử) được đều đặn phong phú, huy động các cá nhân, đơn vị viết bài thông tin thường xuyên.

       4. Chỉ đạo các cấp Hội hoạt động kỷ niệm 53 năm ngày mở đường HCM ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (theo kế hoạch cụ thể trong toàn Hội). Riêng ở TW Hội cần phối hợp với Binh đoàn 12 tổ chức cuộc gặp mặt truyền thống có đại biểu các cơ quan Nhà nước, Quân đội, các doanh nhân tạo sự đồng thuận hiểu biết về Hội, để các cơ quan Đảng Nhà nước giúp đỡ Hội.

       Thực hiện xem xét khen thưởng đơn vị, cá nhân có nhiều thành tích hoạt động cho Hội nhân kỉ niệm 53 năm ngày mở đường HCM ngày T/thống bộ đội T. Sơn.

      5. Tiếp tục nghiên cứu đề xuất với Bộ Văn hóa TT&DL làm một số di tích lịch sử (gồm Chỉ huy sở BTL Trường Sơn và các khu di tích có nhiều chiến công xuất sắc trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước).

      Phối hợp với Báo Sài Gòn Giải phóng, Bộ Tư lệnh Biên phòng đề xuất việc xây dựng các di tích ở đường 20, cua chữ A, ngã ba biên giới Bình Phước. Phối hợp với Binh đoàn 12 tổ chức đợt khảo sát di tích Chỉ huy sở ở NaPo và giúp bạn những hiện vật cho Bảo tàng Bản Đông.

     6. Về công tác chính sách:

      - Hướng dẫn các địa phương đơn vị phát hiện, làm các thủ tục để báo cáo Ban chỉ đạo chương trình Nghĩa tình T.Sơn quyết định tặng nhà tình nghĩa (400 xuất), cơ quan TW Hội trực tiếp xem xét cụ thể đảm bảo đúng đối tượng.

      - Tiếp tục nắm tình hình số lượng những gia đình chiến sỹ Trường Sơn khó khăn, những người bị nhiễm chất độc da cam/dioxin để làm cơ sở cho việc nghiên cứu đề xuất với một số nhà tài trợ giúp đỡ. Chú trọng nắm chắc những trường hợp thực tế bị nhiễm, bị suy yếu sức khỏe nhưng chưa được hưởng, nghiên cứu làm văn bản đề xuất với Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và Bộ Lao động Thương binh & Xã hội xem xét giải quyết.

      - Hướng dẫn các Hội, BLL làm thủ tục tặng  học bổng Vừ A Dính (100 xuất).

      7. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất với các cơ quan Nhà nước, Quân đội, một số doanh nghiệp tài trợ để Hội có điều kiện hoạt động. Trên cơ sở kết quả vận động nghiên cứu việc trợ cấp cho một số cán bộ nhân viên hoạt động.

      8. Ban Thường vụ bước đầu đã xét thông qua Biểu tượng của Hội. Nhưng theo nhiều ý kiến cần tiếp tục lấy ý kiến các Ủy viên và các đơn vị.    

     Kết thúc thực hiện nhiệm vụ quý II các Hội, BLL các đơn vị và các Ban báo cáo kết quả hoạt động bằng văn bản gửi về TW Hội trước ngày 20/6/2012.

                                                                                      CHỦ TỊCH

   .                                                                          Thiếu tướng Võ Sở