Thứ sáu, 23/06/2017

" Thời gian" - Thơ Vũ Hồng Thái - Chủ tịch hội Truyền thống Trường Sơn tỉnh Thái Bình

author Admin 2017-05-30 05:34:00

 

 

THỜI GIAN

 

 

 

 

Ông Trời tính thời gian

Bằng ngày, bằng tháng, bằng năm

Ông cha ta tính thời gian

Bằng bức tranh "tứ quý"(1)

 

Anh với em tính thời gian

Nhớ ngày ta yêu nhau

Tính năm anh đi đánh Mỹ

Tóc bạc đầu em - đấy thời gian.

 

Thời gian của nhân dân ta

Đằng đẵng ngàn năm đô hộ, chiến tranh

Để sau "30 tháng 4" (2) được:

Độc lập - Tự do - Nam Bắc  một nhà.

 

Thời gian bây giờ và mai sau

Đo bằng chất lượng cuộc sống

Đo bằng tình yêu cháu con

Đo bằng văn minh thời đại.

 

 

VŨ HỒNG THÁI

Chủ tịch hội Truyền thống Trường Sơn tỉnh Thái Bình

35/70, tổ 5, phường Bồ Xuyên, TP. Thái Bình

ĐT: 0913.241.342

 

-----------------------------------------------------

(1) Tứ quý: 4 bức tranh: Xuân, Hạ, Thu, Đông.

(2) Ngày 30 tháng 4 năm 1975 giải phóng miền Nam - Thống nhất Tổ quốc Việt Nam).