Thứ bảy, 24/06/2017

Hội quân - Nguyễn Sơn Hải

author Admin 2017-05-29 07:15:00

HỘI QUÂN 

Ra quân mấy chục năm rồi 

Mà khi gặp lại bồi hồi xốn xang 

Khi xưa măng nứa, măng giang 

Tai voi, môn thục, rau lang, củ mì 

Đói cơm miệng vẫn cười khì 

Mỏi chân đèo dốc vẫn đi xuyên rừng 

Hôm nay về với đời thường 

Mỗi khi gặp mặt tình thương dạt dào 

Nghĩa đồng đội - đẹp biết bao 

Chan hòa chia sẻ ai nào khó khăn 

Phần quà như thể tấm chăn 

Qua ngày đông giá tình thân ấm lòng 

Chia tay về mọi nẻo đường 

Hẹn ngày gặp lại tình thương chiến hào. 

                  Thái Bình 28/5/2017

                      Nguyễn Sơn Hải

                   TBLL Sư đoàn 471 Xứ Đoài 

 

Gặp mặt tiểu đoàn 930 Thái Bình - Tiểu đoàn vào Trường Sơn năm 1972. 2 ảnh trên.