Thứ bảy, 24/06/2017

" Trong tim ta" - Thơ Nguyễn Tất Đình Vân – Bắc Ninh Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

author Admin 2017-05-28 06:29:00

 

TRONG TIM TA

 

 

Trường Sơn hát bài ca cánh võng
Tiếng quân reo đầu súng trăng treo
Mây núi lượn vành mũ tai bèo
Đường gieo neo dặm dài bão tố

 

Đường Trường Sơn đạn xuyên bom nổ
Bom chồng lên bom, cây cành cháy đỏ
Trong tim ta càng thêm rực lửa
Những Binh đoàn vồi vội sớm trưa

 

Trường Sơn đông nắng tây mưa
Bướm bay lèn đá như vừa đâu đây
Đường quân ánh mắt trăng gầy
Phá bom xẻ núi , ngàn ngày quân ca

 

Trường Sơn sông núi ngàn hoa 
Vĩnh hằng xuân thắm bài ca hòa bình.

 

 

Nguyễn Tất Đình Vân – Bắc Ninh
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn