Thứ hai, 26/06/2017

Danh sách tài trợ HN BCH TW Hội tháng 11-2013

author Admin 2014-09-04 09:37:00

           DANH SÁCH TÀI TRỢ

  HỘI NGHỊ BCH TW HỘI LẦN THỨ 3 

    NGÀY 30 THÁNG 11 NĂM 2013

 

TT

Họ và tên

Đơn vị - Địa chỉ

Số tiền

Ký tên

 

1

 

Công ty Cơ khí 183 Yên Bái

2.000.000

 

2

Lê Duy Hà

D/nghiệp  Nghệ An

2.000.000

 

3

Võ Bá Vinh

D/nghiệp Hà Phương

2.000.000

 

4

Nguyễn Tuấn Anh

Viettel Bộ Quốc phòng

10.000.000

 

5

 

Hội T/thống TS tỉnh Q/Ninh

5.000.000

 

6

Nguyễn Đình Vĩnh

Công ty Việt Hà

2.000.000

 

7

Đỗ Duy Vũ

Công ty PTS Hải Phòng

2.000.000

 

8

Hội T/thống TS tỉnh Hòa Bình

Lê Văn Thật

1.000.000

 

9

Đặng Văn Quyên, Nguyễn Thị Kỳ

Nam Định

3.000.000

 

10

Trần Xuân Hòa

Nam Định

1.500.000

 

11

Nguyễn Thị Lan

Thanh Hóa

3.000.000

 

12

Doãn Thị Lịch

Thanh Hóa

3.000.000

 

13

Nguyễn Duy Nở

Thanh Hóa

3.000.000

 

14

Trịnh Phương Tuấn

Thanh Hóa

3.000.000

 

15

Nguyễn Hữu Tuấn

Bắc Ninh

3.000.000

 

16

Ban Quản lý Đường Hồ Chí Minh

 

5.000.000

 

17

Ngô Ngọc Thanh

Công ty Bóng đèn phích nước

10.000.000

 

18

Bùi Đắc

Hòa Bình

2.000.000

 

19

Cơ quan Tổng cục H/Cần

đ/c Khải

2.000.000

 

20

Đ/c Hoàng Kiền

Đường Tuần tra Biên giới

3.000.000

 

21

Võ Kim Cương

CLB con em Trường Sơn

5.000.000

 

22

Hoàng Thị Thanh

Công ty Côp Sông La Hà Nội

2.000.000

 

23

đ/c Quang

Công ty Hồng Quang Ninh Bình

10.000.000

 

24

Đồng Thị Chiên+ Nguyễn Thị Hải

Bộ phận tài trợ làm thẻ hội viên

5.000.000

 

25

Nguyễn Thanh Tuấn

Tổng Công ty Đông Bắc

10.000.000

 

26

Phạm Hùng Cường

Công ty Quảng cáo Thiên Long

3.000.000

 

27

Bùi Hòa Bình

Hội Trường Sơn tỉnh Yên Bái

1.000.000

 

28

Dương Quốc Trung

X20 Bộ Quốc phòng

3.000.000

 

29

Phạm Thị Mỵ

D/nghiệp Tuấn Dũng tỉnh Thái Bình

5.000.000

 

30

Vũ Thúy Lành

Trung tâm TC về thăm CT xưa

BĐ Trường Sơn  - Quân Tình nguyện Việt Lào

15.000.000

 

 

 

               Tổng cộng

    129.500.000 đ