Thứ hai, 26/06/2017

Vị Đại tướng của Nhân dân

author Admin 2014-09-04 09:36:00

                 VÕ NGUYÊN GIÁP

  VỊ ĐẠI TƯỚNG CỦA NHÂN DÂN

Cựu chiến binh   Lê Hai Nam

Phó Chủ tịch Hội Truyền thống bộ đội Xăng dầu – Đường ống

Trường Sơn tỉnh Thanh Hóa                   

Vĩnh biệt Người Đại tướng của nhân dân.

Vị chỉ huy 34 chiến sỹ thuở  ấy.

Tân Trào còn đây, Trường Sơn còn đấy.

Tiếng của Người vang vọng khắp năm châu.

Đại tướng đi gìn giữ biên cương

Chân dép lốp đạp lá rừng gian khổ

Lớp lớp đoàn quân cùng người ra trận

Bao chiến công nhuộm đỏ lá cờ hồng

Cả cuộc đời Đại tướng đã hy sinh

Cho đất nước, quê hương cùng năm tháng.

Điện Biên còn đây, Sài Gòn còn đó. 

Bao chiến công làm  trấn động địa cầu

Với bộ áo xanh và chiếc mũ bạc mầu

Vẫn đôi dép cao su về thăm trận địa

Người để lại cho biết  bao thế hệ.

Trọn niềm tin dạ sắt, gan vàng.

Huyền thoại người Đại tướng ra đi.

Một danh tướng, một mốc son lịch sử.

Bao kỳ tích hào hùng oanh liệt ấy

Đại tướng còn sống mãi với  nhân dân.

Võ Nguyên Giáp một con người vĩ đại

Tên của Người  mãi  mãi với non sông Việt Nam                      

                      Thanh Hóa ngày 13/10/2013