Thứ hai, 26/06/2017

Ủng hộ cuộc gặp mặt Việt - Lào

author Admin 2014-09-04 09:35:00

 HỘI  TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN

– ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH VIỆT NAM

TRÂN TRỌNG CÁM ƠN CÁC CƠ QUAN,

ĐƠN VỊ  VÀ CÁ NHÂN ĐÃ ỦNG HỘ

CUỘC GẶP MẶT TRUYỀN THỐNG ĐOÀN KẾT

CHIẾN ĐẤU VIỆT - LÀO

 

 

 

Bộ Tư lệnh Binh đoàn 12:            

   20,000,000 đ

 

Bộ Tư lệnh Biên phòng:

     1,000,000 đ

 

Bộ Tư lệnh Thủ đô:

 3,000,000 đ

Lữ đoàn 472 - Binh đoàn 12:

     2,000,000 đ

Viện KSTK - Binh đoàn 12:

     2,000,000 đ

Trung đoàn 492 - Binh đoàn 12:

     2,000,000 đ

Trường Cầu đường - Binh đoàn12:

     1,000,000 đ

Ban QLDA đường tuần tra biên giới:

     2,000,000 đ

Ông Lương Phan Cừ - Đại biểu QH:

     1,000,000 đ

Bà Đỗ Thị Xuân - Hoài Đức - Hà Nội:

     5,000,000 đ

Bà Đặng Thị Xuân - Quảng Ninh:

     1,000,000 đ

Ông Nguyễn Quang Hùng - Sư 377 PK:

     500,000 đ

Các doanh nghiệp Hải Phòng:

_________________

     5,000,000 đ

Tổng cộng

   45,500,000 đ