Thứ sáu, 23/06/2017

Di tích lịch sử Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh

author Admin 2017-05-18 08:29:00
Với những giá trị đặc biệt của di tích, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định xếp hạng Di tích lịch sử Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh  là di tích quốc gia đặc biệt (Quyết định số 2383/QĐ-TTg ngày 09 tháng 12 năm 2013)./.

 

 

Di tích lịch sử Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh