Thứ bảy, 24/06/2017

Họa bài Xuân Bính Thân

author Admin 2016-01-16 08:52:00

Xuân về

Họa bài "Dĩ đề vi thủ" Xuân Binh Thân

của Vũ Trình Tường 

 

Giọt giọt xuân về, xuân giục hoa

Sương mù, giá buốt sắp lùi xa

Gieo mầm hạnh phúc, xum xuê trái

Nặng trả nguồn ân, ấm áp nhà

Cành đón chim về, ran tiếng hót

Xuân chào chồi biếc, giỡn nồm qua

La rằng năm cũ “ buồn sừng cỏn”

Đà đón “Chúa Hầu” vui quá a ?

 

                   Thủy Nguyên