Thứ sáu, 23/06/2017

Tâm sự hạt mưa

author Admin 2014-11-20 11:55:00

          TÂM SỰ HẠT MƯA

         (Kính tặng các đồng chí nữ chiến sĩ Bộ đội Trường Sơn)

LÊ SỸ KHẢI

Thân em như hạt mưa sa

Hạt rơi đồng ruộng hạt ra chiến trường

Hạt đi xẻ dọc Trường Sơn

Hạt vào đường ống, hạt bơm xăng dầu

Hạt nào lấp hố bom sâu

Hạt nào xẻ núi bắc cầu xe qua

Hạt nào cất những lời ca

Động viên chiến sĩ xông pha chiến trường

Hạt nào tải đạn cứu thương

Hạt nào cảnh báo từ trường bom bi

Hạt nào bất chấp hiểm nguy

Làm cọc tiêu sống xe đi đúng đường

Hạt nào về với đời thường

Phát huy truyền thống theo gương Bác Hồ.

                                   An Đỗ, ngày 8-7-2013