Duyệt phim "Trường Sơn một thời con gái"

05/05/2020 - 249 lượt xem

8 tập phim Trường Sơn một thời con gái đã được Lãnh đạo Hội cùng các đại biểu xem, đánh giá cao và góp nhiều ý kiến quý báu...