Gặt mặt truyền thống C16 - CT101 TNXP

09/05/2018 - 310 lượt xem

Những hội viên TNXP xây dựng sân bay Sao Vàng năm xưa của huyện Hà Trung, Thanh Hóa đã họp mặt kỷ niệm 53 năm thành lập...