Gặp mặt truyền thống của những người lính thợ Trường Sơn

30/04/2018 - 1843 lượt xem

Cùng lúc với TP. Hồ Chí Minh và TP. Plây cu, các hội viên Trường Sơn X340 Anh hùng đa tổ chức họp mặt truyền thống lần thứ 25...