Hôi viên Trường Sơn ngành Cơ yếu tỉnh Bắc Ninh thăm Bảo tàng Cơ yếu

27/11/2016 - 317 lượt xem

Những hội viên Trường sơn ngành cơ yếu tỉnh Bắc NinhThăm bảo tàng cơ yếu Việt Nam Tin &ảnh :Trung Phụng Ngày 26/10/2016 hội Cơ yếu tỉnh Bắc Ninh tổ chức thăm Ban Cơ Yếu chính phủ và Bả...