Đại hội lần thứ nhất Hội TS huyện Hưng Hà.

27/05/2015 - 226 lượt xem

Hội Trường Sơn huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình Tổ chức Đại hội nhiệm kỳ thứ nhất. Được sự nhất trí của Đảng ủy, UBND huyện Hưng Hà, Tỉnh Hội TS tỉnh Thái Bình, ngày 16/5/2015, tại hội trường UBND h...