Chương trình giao lưu văn nghệ kỷ niệm 47 năm thành lập Sư đoàn 471

24/04/2018 - 327 lượt xem

Hát, ngâm thơ cho đồng đội nghe. Đem giao lưu văn nghệ không muốn dứt trước sự say mê của những hội viên Sư đoàn 471...