HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH HỘI NỮ CHIẾN SỸ TRƯỜNG SƠN VIỆT NAM CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2

24/10/2020 - 115 lượt xem

BCH Hội Nữ CSTS Việt Nam đã mở Hội nghị chuẩn bị cho Đại hội Nhiệm kỳ II (2020 - 2025)...