Binh đoàn 12 chúc Tết Hội TSVN

05/02/2021 - 70 lượt xem

Đại tá - Tư lệnh Nguyễn Hữu Ngọc và lãnh đạo Binh đoàn đã chú Tết Hội TSVN...