" Hát khúc vui Xuân " - Thơ xướng mời họa - Tác phẩm khai bút đầu Xuân của Phan Kế Toán

09/02/2016 - 243 lượt xem

Ban biên tập Trang thông tin Trường Sơn vừa nhận được bài thơ Xướng mời họa - Tác phẩm khai bút đầu Xuân của tác giả Phan Kế Toán - Hội Trường Sơn TP Phan Thiết – Bình Thuận. Xin trân trọng giới...