" Những trang nhật ký vẫn còn đây" - Thơ Nguyễn Hữu Dụ - Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471

05/01/2017 - 202 lượt xem

THƠ NGUYỄN HỮU DỤ HỘI VIÊN TRƯỜNG SƠN SƯ ĐOÀN 471 (Tác giả Nguyễn Hữu Dụ) NHỮNG TRANG NHẬT KÝ VẪN CÒN ĐÂY Những trang nhật ký chiến trường Người thương gửi tới người thương cuộc đời ...