Đất nước tôi Việt Nam sáng ngời! Thơ Lê Thuần

03/09/2016 - 245 lượt xem

ĐẤT NƯỚC TÔI VIỆT NAM SÁNG NGỜI! Cảm tác sáng ngày 2/9/2016 nghe bài hát:” Việt Nam quê hương tôi” ĐẤT lành chim đậu ai ơi NƯỚC sạch cá lăn cá bơi thỏa lòng TÔI là lính đảo Biển Đông VIỆT NAM quê m...