Bác Hồ

17/05/2015 - 323 lượt xem

Bác Hồ ! Ba Đình thu nắng trải mênh mông Viếng Bác, hồn say sắc núi sông Kỳ vĩ thân thương "Vầng trán rộng" Bao la nồng ấm *Trái tim Hồng" Đông Đô một thườ vinh nòi giống Hà Nội muôn đời rạng Tổ ...