" Hóa vàng, mừng thọ" - Thơ Hoàng Kiền

01/02/2017 - 289 lượt xem

THƠ HOÀNG KIỀN Xa quê tròn nửa thế kỷ, từ khi được về Thủ đô hai mươi năm nay tết nào tôi cũng đưa các con các cháu về quê ăn tết, cúng gia tiên, hoá vàng, dự lễ mừng thọ… Tết cổ truyề...