Tháng Năm trên quê Bác

11/05/2015 - 425 lượt xem

THÁNG NĂM TRÊN QUÊ BÁC *** Con viết bài thơ giữa tháng năm Núi Chung bãng lãng áng mây hồng Hồ sen mơn mởn mùa sen mới Bát ngát Hoàng Trù lúa trĩu bông Vườn cũ nhà x...