Thơ Vũ Triệu Tường : Tình Bến Đục

01/02/2017 - 497 lượt xem

Mỗi dịp đầu xuân, Chùa Hương lại khai hội. Nhân dịp này Ban Biên tập xin giới thiệu hai bài thơ rất hay về Chùa Hương. TÌNH BẾN ĐỤC Bến Đục là bến tình yêu Trai gái tắm nhiều nước bến kh...