Ký ức không quên về tuyến đường huyền thoại

17/03/2015 - 800 lượt xem

Ký ức không phai về tuyến đường huyền thoại Ngày 19-5-1959, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định mở tuyến vận tải Trường Sơn, bí mật chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam, quy...