Bản lĩnh của người chỉ huy - Hồi ức của Nguyễn Hoàng -CCB Sư đoàn 471 Trường Sơn

19/12/2015 - 171 lượt xem

BẢN LĨNH CỦA NGƯỜI CHỈ HUY NGUYỄN HOÀNG – CCB471 Nhận quyền chỉ huy BTL khu vực 471, Tư lệnh Nguyễn Lạn phải tiếp cận với nhiều việc cần giải quyết để giữ vững vùng kiểm soát, hoàn thành...