Tháng 3-1975 ở Tây Nguyên

30/03/2015 - 205 lượt xem

THÁNG 3 NĂM 1975 Ở TÂY NGUYÊN Nguyễn Hoàng – CCB 471 Ngay sau tết Ất Mão (1975) đội hình Sư đoàn ô tô vận tải 471 Trường Sơn mang dòng chữ TS2 trên cánh cửa xe và đầu xe đã nằm gọn tr...